Cookieverklaring

Dit is het Privacy Statement van ThuisinBouwen en alle onder de ThuisinBouwen
Groep vallen entiteiten waaronder Bot & van der Ham Bouw & Ontwikkeling BV,
Drent & Welling Bouw & Ontwikkeling BV, HMU & Olsthoorn Bouw & Ontwikkeling
BV hierna te noemen “ThuisinBouwen”. In dit Privacy Statement zetten wij uiteen hoe
wij omgaan met persoonsgegevens die wij van u verkrijgen.
Verwerking van persoonsgegevens door ThuisinBouwen
Voor ThuisinBouwen is de bescherming van persoonsgegevens zeer belangrijk.
ThuisinBouwen respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat de persoonlijke
informatie die u aan ons verschaft, of die wij via de bouwonderneming verkrijgen,
altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de Algemene Verordening
Gegevensbescherming wordt behandeld.
De door ons verwerkte persoonsgegevens
Als persoonsgegevens gelden gegevens die kunnen worden gebruikt om uw
identiteit te achterhalen. ThuisinBouwen verwerkt de volgende persoonsgegevens
van u:
• De persoonsgegevens die in de getekende ((koop-/)aannemings-)overeenkomst (die
wij in kopie via de bouwonderneming ontvangen;
• De adresgegevens van de woning of het object dat door ons gerealiseerd gaat
worden. (veelal het nieuwe adres van de opdrachtgever uit de koop-/aanneming-)
overeenkomst);
• De gegevens die u ons zelf verstrekt (bijvoorbeeld wanneer u ons per e-mail een
vraag stelt);
• Kopie ID bewijs voor zover vereist op grond van de WWFT (Kopie ID bewijzen
mogen alleen ingestuurd worden wanneer ThuisinBouwen hier zelf expliciet om
vraagt).
Doeleinden van de verwerking
Deze persoonsgegevens worden door ThuisinBouwen uitsluitend verwerkt voor de
volgende doeleinden:
• het uitvoeren van het in uw opdracht gegeven of op uw verzoek gevraagde informatie
voor het realiseren van uw woning en hierover contact met u te kunnen
onderhouden;
• het kunnen informeren en/of indien uitdrukkelijk opgenomen in een overeenkomst uit
uw naam opdracht geven aan onderaannemers en onderaannemers in de
gelegenheid te stellen om contact met u te kunnen opnemen;
• het uitvoeren van de onderhoudsverplichting na realisatie van de woning;
• om met u in contact te kunnen treden en te reageren op door u gestelde vragen;
• om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.
Uw persoonsgegevens worden alleen gebruikt door ThuisinBouwen en andere
vennootschappen die direct bij de uitvoering van de door u gegeven opdracht
verbonden zijn. Uw gegevens zullen niet worden doorgegeven aan andere
organisaties voor commerciële doeleinden.
Het anderszins verwerken van uw persoonsgegevens gebeurt alleen wanneer u
ThuisinBouwen daarvoor ondubbelzinnig toestemming hebt verleend.
Uw persoonsgegevens worden door ThuisinBouwen op een veilige manier vernietigd
zodra de door ThuisinBouwen vastgestelde bewaartermijnen zijn verlopen.
IP-adres
In het kader van uw bezoek aan ons online aanbod wordt onder andere het IP-adres
van de door u gebruikte computer geregistreerd. Aan de hand van het IP-adres
kunnen eventueel de gebruikers van het online aanbod worden geïdentificeerd. De
IP-adressen worden door ThuisinBouwen echter niet voor dit doeleinde gebruikt.
Cookies
Op onze website wordt gebruikgemaakt van cookies, om de gegevens over uw
bezoek van deze website te gebruiken om uw bezoek aan deze website te
vergemakkelijken. Verder gebruikt ThuisinBouwen cookies om de doeltreffendheid
van deze website te onderzoeken. Cookies zijn tekstbestandjes die op uw computer
worden geïnstalleerd.
Statistische analyse door Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die
wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”), om ons online aanbod voortdurend
te optimaliseren. Google verwerkt daarbij uw IP-adres en gegevens over hoe u deze
website gebruikt. Deze informatie wordt gegenereerd door middel van cookies op uw
computer en vervolgens doorgestuurd naar computers van Google in de Verenigde
Staten en daar opgeslagen. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u
de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website- exploitanten als ThuisinBouwen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot
website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden
verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden
de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren
met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt de installatie van cookies
voorkomen door uw browsersoftware overeenkomstig in te stellen. Wij wijzen u er
echter op dat in dit geval eventueel niet alle functies van deze website volledig voor u
beschikbaar zijn. Door gebruik te maken van deze website geef u toestemming voor
het verwerken van de gegevens die Google met betrekking tot u heeft verzameld op
de wijze en voor het doeleinde zoals hierboven omschreven.
Beveiliging van de gegevens
De door ons verwerkte gegevens worden op passende wijze beveiligd tegen verlies
en misbruik.
Vragen en recht op inzage en correctie
Als u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door
ThuisinBouwen, of als u deze gegevens wilt inzien of wijzigen, neem dan contact op
met ThuisinBouwen.
Wijzigingen
Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden
bekendgemaakt op deze pagina. ThuisinBouwen kan uw persoonsgegevens
verwerken voor nieuwe doeleinden die nog niet staan vermeld in dit Privacy
Statement. In dat geval zullen wij contact met u opnemen alvorens uw gegevens te
gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de
wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en
om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.
Vragen
Als u vragen heeft over dit Privacy Statement of ons privacybeleid, kunt u contact
met ons opnemen per brief, per telefoon of per e-mail.